Processed with VSCOcam with f2 preset Processed with VSCOcam with t1 preset

Kendi halinde, yalnız bir başına dolaşırken susuz denizlerde boğulurken kelimelere sarılarak kurtulan garip bir insan